Escola bressol municipal · Rubí · 1r premi

La composició formal, clara i pura, és reflex de la racionalitat funcional adoptada. L’edifici es separa de la trama urbana amb un mur de pedra. A dins, els volums edificats blancs contrasten amb els vuits dels patis. Els testers opacs, per evitar les vistes a la instal·lació industrial existent a l’altra banda, volen sobre el jardí i es contraposen amb els paraments de vidre de les aules, ben orientats i amb vistes tangencials a les zones verdes.
promotor:   Ajuntament de Rubí
concurs:   2007
execució:   —-
superfície:   948 m2

Els comentaris estan tancats.