Plaça La Pista · Rubí

L’espai es projecta a partir d’eixos visuals definits per l’entorn i d’un pla pavimentat de proporcions similar a l’antiga pista cooperativa. El verd fa de contrapunt al paviment i separa el trànsit rodat d’accés a l’aparcament del d’ús de vianants. Els edicles d’accés a l’aparcament tenen un tractament ornamental, projectant-se a partir de plans inclinats de coberta, emergent des dels parterres vegetals. La pèrgola és concebuda com a nova façana est de la plaça, tancant el pati d’illa existent, i uniformant el desordre volumètric de les edificacions existents.
promotor:   PROURSA
constructor:   HUARTE
projecte / construcció:   1999 / 1999
superfície:   3.700 m2
pressupost:   469.000 €

Els comentaris estan tancats.