Urbanització 3 interiors d’illa · Barcelona

Conjunt de 3 interiors d’illa incloses en l’àmbit de Planejament del Sector I Colorantes-Renfe, a Sant Andreu-Sagrera, realitzat sota la supervició del Dept. De Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona.
Són espais enjardinats, públics i accessibles des del carrer mitjançant discontinuïtats en les edificacions perimetrals i també a través de passos sota porxada. Es tracten com espais interrelacionats, com un parc discontinu, donant solucions i utilitzant materials unitaris. Un eix de vianants i visual els lliga entre si, amb arbrat i enllumenat d’alineació, i a partir d’aquest, en cadascuna de les illes es tracta l’espai interior en base a una definició geomètrica regular, superposant sobre una teòrica catifa verda, que combina diferents tipus de plantacions, elements de pas, d’estada, de joc infantil, ornamentals i d’arbrat.
en col·laboració amb Ignasi de Moner
promotor:   Junta de Compensació Sector I (Vallehermoso–Metrovacesa)
constructor:   URCOTEX SA
projecte / construcció:  
 ILLA 2:  2003 / 2004, ILLA 3:  2001 / 2003, ILLA 4:  1999 / 2002
superfície:   ILLA 2:  2.750 m2,  ILLA 3:  4.726 m2,  ILLA 4:  5.170 m2
pressupost:   ILLA 2:  627.500 €,  ILLA 3:  893.300 €,  ILLA 4:  750.000 €

Els comentaris estan tancats.