CAN NADAL · Edifici de 10 habitatges unifamiliars · Arenys de Mar

Edifici plurifamiliar de 10 habitatges en filera, amb accés individual per a cada casa, de planta soterrani, planta baixa i planta pis, amb coberta transitable. Fort pendent entre la façana a carrer i la llinda posterior, per aquest motiu la planta baixa i el jardí estan una planta per sobre de la rasant del carrer. Les cases disposen de jardí a carrer i a la part posterior, i les dels testers també al lateral. L’edifici s’ha dissenyat escalonat cada dues cases, per tal d’adaptar-se al pendent del carrer de Can Nadal, formant un conjunt de 5 unitats en lloc de 10 cases.
promotor:   MAHECO Constructora
arquitecte tècnic:   Huc Bassas Beltran
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
constructor:   MAHECO Constructora
projecte / construcció:   2019 / 2022
superfície:   1.843 m2

Els comentaris estan tancats.