Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres · Sant Feliu de Guíxols

Conversió d’edifici entre mitgeres amb dos habitatges en habitatge unifamiliar. L’edificació original, amb un cos principal de dues plantes des de carrer i planta semisoterrani amb accés des d’un petit jardí posterior, tenia dos volums afegits a aquesta façana: un per les cuines i l’altre pels excusats. El nou habitatge es desenvolupa en les dues plantes, habilitant el semisoterrani com un estudi independent amb grans obertures al jardí. La reforma s’ha realitzat amb la voluntat d’obrir l’habitatge cap a l’interior d’illa, amb bona orientació, enderrocant el volum dels excusats, enderrocant la planta superior del volum de cuines aconseguint una terrassa amb bones vistes i regularitzant totes les obertures. Interiorment s’han reparat els sostres de bigues de fusta i voltes de rajola i s’ha disposat nova escala travessera que divideix les plantes en zona de nit amb els banys i zona de dia cap a l’interior.
aparellador:   Francesc Verdaguer
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
constructor:   Construccions Castillo Echevarria
projecte / construcció:   2007 / 2009
superfície:   95 m2
fotògraf:   Salvador Sabater

Els comentaris estan tancats.