Local de l’Organisme de Gestió Tributària · Barcelona

Reforma interior d’un local per a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. El local calia dividir-lo en dues zones: atenció al públic i oficines internes. La primera, diàfana, té un taulell d’informació general i una zona de taules per a l’atenció personalitzada. A la zona posterior, per a les oficines internes, s’ha procurat que totes les estances tinguin il·luminació natural, és col·loca el call-center a la façana interior, i els despatxos al voltant del pati.
promotor:   Diputació de Barcelona · Organisme de Gestió Tributària
constructor:   Diputació de Barcelona · Brigada d’obres i Instal·lacions
projecte / construcció:   2008 / 2009
superfície:   496 m2
pressupost:   584.469 €

Els comentaris estan tancats.