Reforma interior d’habitatge. C/ Muntaner · Barcelona

L’habitatge s’organitza a partir d’un espai central de generoses dimensions resultat del buidat de tots els envans existents el que permet, tant la relació directa amb totes les habitacions, com unes suggerents continuïtats visuals.
constructor:   REYCO STAR S.L.
projecte / construcció:   2009 / 2009
superfície:   107 m2

Els comentaris estan tancats.