Edifici pels Serveis Tècnics Municipals · Roses

La decisió de conservar la façana permet integrar l’edifici dins del casc antic, mantenint la imatge del carrer i alhora, conferir-li singularitat i caràcter. L’edifici es composa de 2 cossos, el principal de 5 plantes reculat de la façana original, amb una façana lleugera i transparent contrastant amb la de pedra i estuc existent i permetent conciliar el nou edifici a les alçades i obertures de la façana antiga, actuant aquesta com la pell exterior de protecció solar i dissipació tèrmica d’una façana ventilada. La façanes interiors són vidriades amb lamel·les verticals de vidre traslluït per protecció i difusió de la radiació solar. La coberta es corba per aconseguir un espai sota-coberta de qualitat A la part posterior hi ha el cos baix, separat per un pati del principal per il·luminar i ventilar les plantes inferiors. El programa s’organitza de manera similar en totes les plantes. A partir d’un cos d’armaris longitudinal es diferencia l’espai de treball del nucli de comunicació i serveis.
promotor:   Ajuntament de Roses
constructor:   BYCO-INBISA
arquitecte tècnic:   Martí Tarrés
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
projecte / construcció:   2010 / 2012
superfície:   871 m2
pressupost:   1.703.480 €

Els comentaris estan tancats.