Escola bressol Marta Mata · Canovelles

L’edifici s’organitza en tres blocs escalonats, amb rampes interiors, adaptant-se a la topografia, orientant-se be i separant-se del carrer amb les dependències de servei. Cada bloc disposa d’un pati d’esbarjo.
promotor:   Ajuntament de Canovelles
constructor:   EXCOVER S.A.
arquitecte tècnic:   Francesc Verdaguer
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
projecte / construcció:   2006 / 2009
superfície:   860 m2
pressupost:   1.655.000 €

Els comentaris estan tancats.