Escola Bressol Joaquim Blume · Sabadell

La voluntat ha sigut tractar l’edifici com un pavelló envoltat d’arbrat. Es configura en un bloc lineal, amb les aules i patis orientats a sud. El volum de les aules és més alt, darrera sobresurten els volums de serveis, més baixos, entre ambdòs es produeixen entrades de llum al passadís. A la coberta es repeteixen unes caixes de vidre blanc, patis-lluernaris que donen il•luminació als serveis interiors de les aules i permeten la ventilació creuada d’aquestes.
promotor:   Ajuntament de Sabadell
constructor:   SECLASA
arquitecte tècnic:   Marc Belda
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
projecte / construcció:   2006 / 2007
superfície:   1.140 m2
pressupost:   1.680.000 €

Els comentaris estan tancats.