.

- Inspecció Tècnica de l’Edifici · ITE
- Certificacions energètiques
- Auditories energètiques
- Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
- Restauració de façanes
- Informes, Dictamens i Peritatges 
- Estudis de viabilitat
- Llicències ambientals
- Agrupacions i segregacions de parcel·les
- Aixecaments de plànols
- Legalitzacions
- etc.

Els comentaris estan tancats.