CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.
Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d’habitabilitat ja que no tenen la consideració d’habitatge.

La cèdula d’habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova, en aquest cas es tracta d’una cèdula de segona ocupació.

Realitzem la visita a l’habitatge per comprovar l’habitabilitat de l’habitatge d’acord a la normativa vigent, i poder emetre el certificat d’habitabilitat, amb número de registre del col·legi professional.

Amb aquest certificat realitzem els tràmits de sol·licitud al Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que és l’organisme que otorga la cèdula d’habitabilitat.

Els comentaris estan tancats.