18 habitatges lliures · Argentona

Edifici de 18 Habitatges, 4 locals comercials i 109 places d’aparcament. La forma de l’edificació segueix l’estructura parcel·laria original permetent la creació de la nova plaça de l’ajuntament. L’accés als habitatges es fa des de el pati interior mitjançant una passera. La fragmentació de l’edifici amb els patis, a banda de millorar les condicions d’il·luminació i ventilació, permet establir un joc volumètric a la façana de la plaça.
promotor: VERTIX
càlcul estructures: BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
projecte / construcció: 2005 / —-
superfície: 5.245 m2
pressupost: 2.298.000 €

Els comentaris estan tancats.