2 habitatges lliures · Sant Cugat del Vallès

Edifici passant entre mitgeres de forma rectangular i PB+2 al carrer principal, i de forma trapezoidal i PB+1 al carrer porterior. AI carrer principal, un habitatge de tres dormitoris i un local comercial i al posterior un habitatge d’un dormitori i l’aparcament.
Menció Honorífica V Edició Premis d’Arquitectura de Sant Cugat 2006
promotor:   CERETAE S.L.
aparellador:   Francesc Verdaguer
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
constructor:
   REYCO STAR S.L.
projecte / construcció:   2002 / 2003
superfície:   302 m2

Els comentaris estan tancats.