Habitatge unifamiliar aïllat · Terrassa

Un edifici esgraonat en dos volums per tal d’adaptar-se a la topografia existent de la parcel.la, i una millor comunicació interior, atès que el programa es desenvolupa en plantes intermitges. Compositivament es remarquen els volums a partir d’un tractament de grans panys opacs alternant amb les superfícies vidriades.
aparellador:   Francesc Verdaguer
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
constructor:   REYCO STAR S.L.
projecte / construcció:   1989 / 2001
superfície:   340 m2

Els comentaris estan tancats.