Ampliació i reforma Centre Cívic Bon Pastor · Barcelona

Les obres d’ampliació consisteixen en la remunta d’una planta del terrat practicable original per tal d’assolir més superfície per les necessitats del centre.
Es realitzen obres per l’adequació del centre a la normativa d’accessibilitat. Atès que l’edifici actualment consta de dos volums separats per un pati es fan les obres necessàries per garantir l’accessibilitat als dos volums consistents bàsicament en situar un nou ascensor en el volum que no en té, juntament amb l’adequació del nucli d’escales. Al volum que disposa d’ascensor, aquest es canvia per fer-lo adaptat i s’amplia el recorregut fins a la nova planta. Finalment, les obres es complementen amb la creació d’una passera per garantir un itinerari adaptat fins a les dependències de l’emissora de radio.
També es realitzen obres de reforma funcional: Es fan les obres necessàries per ajustar les distribucions de l’edifici segons les ubicacions i superfícies establertes al programa funcional lliurat.
Finalment s’adequa l’edifici a la normativa de prevenció d’incendis.
promotor:   BIM/SA
constructor:   SOLIUS / BOSCH PASCUAL
arquitecte tècnic: Toni Floriach
càlcul estructures: BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
projecte / construcció:   2013 / 2015
superfície reforma / ampliació:   547 / 250,5 m2
pressupost:   784.786 €

Els comentaris estan tancats.