Escola Bressol Les Orenetes · La Roca del Vallès

Edifici esglaonat de dues plantes per adaptar-se al fort pendent de la parcel•la, aconseguint d’aquesta manera, una terrassa a la planta d’accés per a pati de jocs. Totes les aules estan ben orientades, i amb accés directe als patis. El nucli de comunicacions verticals es converteix també, en zona de jocs interior, amb grades i tobogans. 
promotor:   Ajuntament de La Roca del Vallès
arquitecte tècnic:   Mario Martínez
càlcul estructures:   BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
projecte / construcció:   2002 / 2004
superfície:   705 m2
pressupost:   809.680 €

Els comentaris estan tancats.