Pista poliesportiva i urbanització espais exteriors · Sant Pere de Ribes

Projecte de pista poliesportiva coberta i tancada per a 3 pistes transversals i una longitudinal i espai de reserva per a futures grades. El projecte havia de preveure una futura ampliació per a vestidors i connexió amb el pavelló existent. Donada la dimensió i característiques del solar, es disposa el volum principal en l’única zona on hi cap, separat del pavelló existent i alineat al carrer Cristòfol Mestre amb eix longitudinal NO–SE. Es preveu l’accés principal a la façana que dona al pavelló existent amb previsió a la connexió futura.
promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
constructor:
arquitecte tècnic:
càlcul estructures: BERNUZ-FERNANDEZ Arquitectes S.L.
projecte / construcció: 2017 / —-
superfície: 2.042,52 m2 + 769,09 m2
pressupost: 1.712.335,96 €
fotògraf:

Els comentaris estan tancats.